Mājaslapas lietošanas noteikumi

 

Mājaslapas www.comedylatvia.com (turpmāk tekstā – mājaslapa) lietošanas noteikumi ir saistoši katram tās lietotājam.

 

  • Mājaslapa pieder SIA Comedy Latvia, reģistrācijas numurs 40103843522   (turpmāk tekstā – Īpašnieks).
  • Lietotājam pirms mājaslapas lietošanas ir pienākums iepazīties ar Noteikumiem, kā arī ievērot tos. Īpašniekam ir tiesības jebkurā brīdī grozīt un papildināt Noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas mājaslapā.
  • Ja mājaslapas lietotājs lieto lapu vai veic jebkādas aktivitātes mājaslapā, tad uzskatāms, ka attiecīgais lietotājs ir iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem Noteikumiem un ievēros tos. Katram mājaslapas lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt Noteikumus, lai savlaicīgi būtu lietas kursā par tajos veiktajām izmaiņām. Ja lietotājs nepiekrīt Noteikumiem, tad lietotājam aizliegts lietot mājaslapu.
  • Lai kļūtu par mājaslapas reģistrēto lietotāju, personai ir jāievēro mājaslapas noteiktā reģistrēšanās kārtība.
  • Katrs mājaslapas lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas ievieto mājaslapā, kā arī uzņemas pilnu atbildību par sekām, kuras rodas šādas informācijas ievietošanas.
  • Mājaslapas lietotājs piekrīt saņemt informāciju no Īpašnieka par dažāda veida ar mājaslapu saistītām aktualitātēm.
  • Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz mājaslapu pieder tikai un vienīgi Īpašniekam. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti Īpašniekam un trešajām personām.
  • Visi strīdi starp Īpašnieku un mājaslapas lietotāju tiek risināti pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tad tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Sīkdatņu politika

Izmantojot šo mājaslapu, jūs piekrītat, ka šajā lapā ievietotās veiktspējas/analītiskās sīkdatnes tiek izmantotas ar mērķi uzlabot pakalpojumu kvalitāti un mārketinga nolūkos.Kas ir sīkdatne?

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek nosūtītas uz jūsu datora atmiņu mājaslapas apmeklēšanas laikā. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājaslapu vai uz citu mājaslapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājaslapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības.
Papildu informāciju par sīkdatnēm, tostarp par to, kādas sīkdatnes ir iestatītas Jūsu datorā un kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org.Google Analytics

Šajā mājaslapā tiek izmantota uzņēmuma „Google Inc” programma „Google Analytics, kura izmanto teksta sīkdatnes, kas tiek glabātas jūsu datorā un ļauj analizēt to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu. Šo sīkdatņu radītā informācija par to, kā izmantojat šo interneta lapu, tiek nosūtīta uz „Google” serveri ASV un tur saglabāta. Jūsu IP adrese, pielietojot IP-anonimizāciju, tiek saīsināta Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas teritorijā un tikai izņēmuma gadījumos var tikt nodota apstrādei ASV atrodošos Google serveros. „Google” izmanto šo informāciju, lai izvērtētu to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu, lai interneta lapu uzturētājiem sagatavotu ziņojumus par aktivitātēm attiecīgajās interneta lapās un sniegtu citus ar interneta lapu un interneta izmantošanu saistītus pakalpojumus. “Google” nekādā gadījumā nesaistīs šeit saņemto IP adresi ar jebkuru citu informāciju, kura ir “Google” rīcībā. Tāpat „Google” nepieciešamības gadījumā šo informāciju sniedz trešajām personām, ja tas ir likumā noteikts vai ja trešās personas uzņēmuma „Google” uzdevumā veic šo datu apstrādi.
Papildus atteikuma iespējai jūs varat tikt izslēgts no Google Analytics veiktās informācijas vākšanas, lejuplādējot un aktivizējot Google Analytics pārlūkprogrammas opciju. Lejupielādēt šeit: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.Sesijas un pastāvīgās sīkdatnes
Tiek izmantotas gan sesijas sīkdatnes (kas pastāv tikai līdz brīdim, kad aizverat tīmekļa pārlūkprogrammu) , gan pastāvīgās sīkdatnes (kas pastāv ilgāku, konkrētu laika periodu). Šajā mājaslapā izmantotās sīkdatnes var iedalīt trīs kategorijās: obligāti nepieciešamās, veiktspējas un funkcionālās sīkdatnes.
Kā var kontrolēt un izdzēst sīkdatnes?
Parasti ir iespējams mainīt pārlūkprogrammas iestatījumus, lai atteiktos no jaunām sīkdatnēm, izslēgtu esošās vai vienkārši informētu Jūs par jaunu sīkdatņu nosūtīšanu uz Jūsu datoru. Lai to izdarītu, Jums ir jāaktivizē pārlūkprogrammā esošie norādījumi (parasti atrodas sadaļā „Palīdzība”, „Rīki” vai „Rediģēšana”). Vairāk lasiet www.aboutcookies.org.
Tomēr ņemiet vērā, ka gadījumā, ja Jūs atteiksieties vai izslēgsiet sīkdatnes, dažas tīmekļa vietņu funkcionalitātes var tikt zaudētas.